Laatste nieuws

Groot nieuws uit onze kleine gemeenschap

1e Lustrum!

Feest, want voor de vijfde keer organiseren een aantal samenwerkende organisaties* Moergestel Kerstdorp en wel van 17 tot en met 30 december. Centraal staat onze prachtige kerk waarin een viertal speciale kerstgroepen komen staan. Maar ook het Trapistenklooster doet mee.

Een belangrijk onderdeel is weer de kerststallenroute (ongeveer 20 km) langs een 24-tal kerststallen. De start is vanaf de kerk op het St. Jansplein.

De kerststallenroute in de kern van Moergestel (speciaal voor wandelaars) is ongeveer 5,5 km en is ook nog in te korten.

De winkeliers en de horeca doen weer hun uiterste best om het centrum te voorzien van mooi verlichte kerstbomen en stallekes in de etalages. Maar ook u kunt zelf bijdragen aan de feestvreugde door een kerststalleke voor het raam te plaatsen of een sfeervolle verlichting aan te brengen. De organisatie van Moergestel Kerstdorp heeft voor elk wat wils. En….in Moergestel is het nog gratis parkeren!

Programma:

  1. De Kerststallenroute (5 en 20 km) van 17 – 30 dec.
    1. Bij voorkeur te bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur. Op 25 dec. zijn de meeste NIET open. De horecagelegenheden hebben afwijkende tijden. Kijk op hun website!
  2. Tentoonstelling in galerie de Verdieping van Moergestel Kreatief in Kerstsfeer en klassefoto’s van de basisscholen uit de jaren 1950-2000. Komt dat zien!
  3. Bijzondere kerstgroepen in de kerk:

a. van Jan Dijker (70 jaar oud)

b. Teun op ‘t Hoog met zijn Kerstcreaties

c. Beelden afkomstig van de zusters van Liefde

d. de Gotische kapellekes van Ellen Rijk

Openingstijden van de kerk op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur evenals Tweede Kerstdag.

4. Speciale besloten bijeenkomst in de kapel van de Nieuwenhof met de Oekraïners op 17 december.
5. 18 dec.: bijzondere bijeenkomst voor genodigden in het Parochiecentrum

Download de Kerstroute Moergestel Kerstdorp 2022

Begin 2022 is Erfgoed Moergestel gestart met het verzamelen van achtergrondinformatie over prominente gebouwen, monumenten en straten.

Heeft u ook een mooi verhaal over een monument in Moergestel?

Schrijf ons er dan over en dan plaatsen wij dit op de site.

Voor de 4e keer organiseren een aantal samenwerkende organisaties*  Moergestel Kerstdorp van 18 tot en met 30 december. Het richt zich op alle leeftijden en het speelt zich af  zowel in centrum van ons dorp als in het buitengebied. Deelname aan de activiteiten van Moergestel Kerstdorp is gratis. Door de coronamaatregelen is het programma iets beperkter.

Een belangrijk onderdeel is weer de kerststallenroute (ongeveer 20 km) langs een 24-tal kerststallen. De start is vanaf den Boogaard op het St. Jansplein of vanaf Streekpark Klein Oisterwijk. Een routebeschrijving is te verkrijgen bij den Boogaard, bij NOVY en het toeristisch informatie Punt (TIP) in Tiliander in Oisterwijk. Ook staat de route op www.bezoekoisterwijk.nl. De  kerststallenroute in de kern van Moergestel (speciaal voor wandelaars) is ongeveer 5 km en is ook nog in te korten. Deze start ook vanaf den Boogaard.

De winkeliers en de horeca in het centrum fleuren Moergestel op met (verlichte)

kerstbomen/kerstkransen en stallekes in de etalages.

De organisatie van Moergestel Kerstdorp heeft voor elk wat wils. En….in Moergestel is het nog gratis parkeren! Uiteraard wordt rekening gehouden met de Corona-maatregelen.

Kijk voor de laatste informatie op www.bezoekoisterwijk.nl

Het programma is als volgt:

18 dec. 14.00 uur        Vredesbijeenkomst met inspirerende inleidingen en discussies in Den Boogaard.  Pastor Theo te Wierik, voormalig pastoor in Moergestel,    leidt deze bijeenkomst. Ook de kinderen zijn welkom.

18 dec. 14.00 en          Poppenkastvoorstelling van poppentheater KrisKras 15.15 uur         in den Boogaard voor de kinderen vanaf 4 jaar

19 dec. 11.00             Hele dag Workshops: dominostenen bouwen in Kerstsfeer verzorgd door het Dutch Dominoteam in den Boogaard met de Falldown. Finale rond  15.30 uur

19 –31 dec.                De Kerststallenroute (5 en 20 km) is bij voorkeur te bezoeken tussen 13.00 en 16.00 uur. Op 25 dec. zijn de meeste niet open

19, 22 en 26 dec.        Tentoonstelling in Den Boogaard met als thema: Kerstmis…vrede voor iedereen. Speciaal ook voor kinderen. Openingstijden: 11.00 tot 16.30 uur.

Nadere info: Jan Vriens, tel. 0653.2926.35

De samenwerkende organisaties zijn:

  • Stichting Vrienden van St. Jan Den Boogaard
  • Deelnemers kerststallenroutes De Sonman
  • Ondernemend Moergestel Galerie de Verdieping
  • Citymanagement Oisterwijk Cultureel Erfgoed Moergestel

Vanaf 5 september drie weekenden lang, zaterdagh en zondag van 11.00 tot 17.00u geopend in Den Boogaard.

Enkele foto’s uit de omvangrijke collectie van Ad Wolfs die momenteel worden tentoongesteld in de expositieruimte van de Stichting Erfgoed Moergestel onder de titel “Het Rijke Roomse Leven in Moergestel”.

Op 14 juni 2018 vroegen wij namens onze Stichting Behoud Erfgoed en Identiteit Moergestel aandacht voor het bouwplan “Bommelhof”. In de brief spraken wij naast onze waardering voor het aanpakken van de schandvlek in ons dorp, onze zorg uit over de omvang en locatie van dit nieuwbouwplan. Wij wezen op de massaliteit van de beoogde bebouwing en onherstelbare aantasting van de dorpse identiteit van de locatie rondom de kerk. Het voorliggende ontwerp heeft die zorgen niet weggenomen; integendeel. De kortste afstand van het schip en de zijbeuk van de kerk tot de nieuwe bebouwing bedraagt straks hooguit enkele meters. De karakteristieke lichtinval in de kerk, door de gebrandschilderde ramen, behoort straks tot het verleden. Bovendien zal het vrije zicht op de kerk vanuit de Schoolstraat worden ontnomen.

Wij zijn nog altijd van mening dat een dergelijke bebouwing niet past bij een kerkgebouw met Middeleeuwse toren midden in een Brabants dorp. Dergelijke bouwwerken verdienen een locatie met de nodige vrije ruimte. Wij zonden u destijds een aantal foto’s die een en ander illustreren.
Daarnaast hebben wij als stichting op 26 nov 2018 aandacht gevraagd voor de karakteristieke hoogstam-fruitboomgaard, direct grenzend achter de beoogde nieuwbouw en voor het onderhoud van de dorpspaadjes. De boomgaard die ook grenst aan het karakteristieke Pastoorspaadje, is uniek. Eertijds kwamen dergelijke boomgaarden veel voor in de Brabantse dorpen. De boomgaard aan het Pastoorspaadje is de enige die in het centrum van Moergestel is overgebleven. Omdat de boomgaard, evenals het Pastoorspaadje en het Torenpad, unieke beeldbepalende elementen zijn voor de cultuurhistorische identiteit van Moergestel, verdienen deze objecten in onze ogen bescherming. Spijtig genoeg is op deze brief vanuit de Gemeente geen reactie gekomen. Voor de staat waarin het Torenpad verkeert, zullen wij daarom op korte termijn opnieuw de aandacht vragen van de dorpsbewoners en het Gemeentebestuur.

In verband met de plannen “Bommelhof” vroegen wij destijds om overleg. Het Gemeentebestuur verwees hiervoor naar het bestuur van Woningstichting Leystromen. Dit heeft niet geleid tot wezenlijke aanpassingen van het project.
Inmiddels heeft ook de Monumentencommissie zich over het project uitgelaten. Ondanks het feit dat deze commissie ten aanzien van het plan geen wettelijke adviesbevoegdheid heeft, heeft men, vanwege de kwetsbaarheid van de locatie, gemeend het bouwplan te moeten toetsen aan cultuur- en bouwhistorische aspecten. Het advies c.q. standpunt van de Monumentencommissie luidt samengevat als volgt:

De locatie vraagt om een zeer zorgvuldige invulling die recht doet aan waarden van het monument en deze ondersteunen en versterken. Bij het nu voorliggende ontwerp heeft de commissie bedenkingen. Dit vraagt in haar ogen om een grotere ontwerpinspanning.”

De Monumentencommissie heeft alle, in haar optiek, relevante aspecten uitgewerkt en voorzien van adviezen en suggesties. Onze stichting is teleurgesteld over het feit dat de goede raad van de Monumentencommissie niet wordt erkend en overgenomen.
Er moet geen misverstand bestaan over het feit dat wij begrip hebben voor het feit dat het plan in een woonbehoefte voorziet en dat deze behoefte binnen de geldende regels van het bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Maar anderzijds menen wij dat er te weinig recht wordt gedaan aan de zorgen over de zware inbreuk op het dorps-historisch karakter van de locatie en de adviezen en die maatschappelijke organisaties hierover hebben uitgebracht. Met die organisaties bedoelen wij de Stichting Vrienden van
St. Jan, de Monumentencommissie en onze Stichting. Wij vinden dat het tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw Gemeentebestuur en de Woningstichting behoort, om de geluiden van maatschappelijke organisaties serieus te nemen en bij planvorming te betrekken. Kennelijk beschouwen de Gemeente en de ontwikkelaar dit als een gepasseerd station en wil men het laten aankomen op juridische procedures. Dat is niet de weg die onze Stichting voorstaat. Wij geloven in verstandig,
duurzaam beheer van cultuurhistorisch erfgoed, in overleg met alle betrokken partijen, zonder escalatie en verharding van standpunten. Die leiden immers enkel tot vertraging van projecten en hoge kosten.
Dat het Gemeentebestuur en de Woningstichting de maatschappelijke geluiden deels negeren, vinden wij teleurstellend en een gemiste kans.

Wij sluiten af met de herhaling van de opmerking in onze eerstgenoemde brief. “Wij merken op dat het onze stichting niet te doen is om de ontwikkelingen van deze tijd te weren, maar om een eigentijdse aanpak en invulling van de ruimtelijke ordening, met respect voor omstandigheden
en factoren die gedurende vele decennia en soms eeuwen de identiteit en karakteristiek van ons dorp hebben bepaald. “

Onze stichting hoopt en vertrouwt op een gepaste reactie.

Met vriendelijke groet

Stichting Erfgoed Moergestel

20200427 – brief in zake Bommelhof 2 Gemeente Oisterwijk – Stichting Erfgoed

© Copyright - Erfgoed Moergestel