Stichting Behoud Identiteit En Beheer Erfgoed Moergestel

“het in stand houden van het cultuurhistorisch landschap en de historische waarden, in de ruimste zin, staande en gelegen in Moergestel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Wie zijn wij?Wij hebben uw hulp nodig! Doneer aan ons project.

Wie zijn wij?

Een korte introductie…

De stichting

Op 8 maart 2011 is de “Stichting Behoud Identiteit en Beheer Erfgoed Moergestel” opgericht met als doel “het in stand houden van het cultuurhistorisch landschap en de historische waarden, in de ruimste zin, staande en gelegen in Moergestel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” De stichting tracht – zoals verwoord in de statuten – haar doel te bereiken door het aandacht vragen bij verantwoordelijke organisaties voor de cultuur-historische waarden; het verzorgen van publicaties en het oprichten van gedenktekens.”

De mensen achter de stichting

In 2011 besluiten Frans van Bommel (oud-directeur van Wed. J.P. van Bommel schoenfabriek), Hans Denissen, Toon van Gils (oud-directeur AvanG-schoenfabriek), Ed Hurkmans (oud-directeur Cirred-Lederwaren) en Noud Smits (voorzitter Heemkundekring “De Kleine Meijerij”), ieder vanuit hun specifieke achtergrond, een stichting in het leven te roepen.

In 2016 staan Frans van Bommel, Noud Smits, Toon van Gils, Louis van de Meijdenberg (PLM photofinishing), Hans van Brunschot en Bas Smits (Pixelbits) aan het roer voor een speciaal project:
de oprichting van een beeld ter ere van de schoen en lederindustrie
waar Moergestel een nauwe band mee heeft.

In 2018 krijgt de stichting een aanvulling om het verlies van Hans, Noud, Toon en Ed in te vullen. Leon Verhoeven, Ad Wolfs, Hans van Brunschot, Corry Kastelijn en Niels van de Ven nemen plaats in het bestuur.

Naast deze kerngroep zijn er nog vele vrijwilligers, geïnteresseerden en enthousiastelingen die het behoud van het Moergestels Erfgoed een warm hart toedragen!

Uw hulp is nodig

Ons werk zorgt voor behoud en beheer van cultureel erfgoed in en rondom Moergestel.

Wij zamelen geld in om monumenten/projecten daadwerkelijk te kunnen behouden of verwezenlijken.

Mede door de spontane medewerking van MTV, Moergestel Nieuws en diverse andere bronnen komt de berichtgeving daarover in de huiskamers. Ieder bedrag is welkom .

Het bankrekeningnummer van de Stichting Behoud Identiteit en Beheer Erfgoed Moergestel luidt:

NL21 RABO 0116 9956 45.

Contact

Heeft u een goed idee, voorstel of wilt u iets laten weten aan ons? Gebruik dan onderstaand contactformulier.

© Copyright - Erfgoed Moergestel