Stichting Behoud Identiteit En Beheer Erfgoed Moergestel

“het in stand houden van het cultuurhistorisch landschap en de historische waarden, in de ruimste zin, staande en gelegen in Moergestel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Wie zijn wij?Wij hebben uw hulp nodig! Doneer aan ons project.

Wie zijn wij?

Een korte introductie…

De stichting

Op 8 maart 2011 is de “Stichting Behoud Identiteit en Beheer Erfgoed Moergestel” opgericht met als doel “het in stand houden van het cultuurhistorisch landschap en de historische waarden, in de ruimste zin, staande en gelegen in Moergestel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” De stichting tracht – zoals verwoord in de statuten – haar doel te bereiken door het aandacht vragen bij verantwoordelijke organisaties voor de cultuur-historische waarden; het verzorgen van publicaties en het oprichten van gedenktekens.”

De mensen achter de stichting

In 2011 besluiten Frans van Bommel (oud-directeur van Wed. J.P. van Bommel schoenfabriek), Hans Denissen, Toon van Gils (oud-directeur AvanG-schoenfabriek), Ed Hurkmans (oud-directeur Cirred-Lederwaren) en Noud Smits (voorzitter Heemkundekring “De Kleine Meijerij”), ieder vanuit hun specifieke achtergrond, een stichting in het leven te roepen.

In 2016 staan Frans van Bommel, Noud Smits, Toon van Gils, Louis van de Meijdenberg (PLM photofinishing), Hans van Brunschot en Bas Smits (Pixelbits) aan het roer voor een speciaal project:
de oprichting van een beeld ter ere van de schoen en lederindustrie
waar Moergestel een nauwe band mee heeft.

Naast deze kerngroep zijn er nog vele vrijwilligers, geïnteresseerden en enthousiastelingen die het behoud van het Moergestels Erfgoed een warm hart toedragen!

Ons schoenmakersdorp

We bouwen een eerbetoon!

Sterk verbonden met de identiteit van Moergestel, is het begrip “schoenmakersdorp”. Als er één tak van industrie Moergestel op de kaart gezet heeft, dan is het onbetwist de schoenindustrie. Het stichtingsbestuur wil het initiatief ook ruimer zien, door de leerverwerkende industrie erbij te betrekken. Mensen daarop aansprekend levert talrijke namen op, zoals CevaBo, de latere De Duifjes, De Gelaarsde Kat, Het Gouden Muiltje, Ligtvoet Shoes, CSO (Centrale Schachten- en Onderwerkmakerij), AvanG (A. van Gils schoenfabriek), Van Bommel Modeschoeisel (Wed. J.P. van Bommel schoenfabriek) en Cirred Lederwaren. Dat met de tijd het aantal bedrijven in deze bedrijfstak – ook in Moergestel – aanmerkelijk is uitgedund, neemt niet weg, dat het gevoelen van de bevolking nog steeds ligt bij de tallozen, die iedere dag dezelfde gang zijn gegaan en nóg gaan om mede verantwoordelijk te willen zijn voor het maken van een kwaliteitsproduct. Al of niet bewust hebben de schoenmakers een grote bijdrage geleverd aan de samenhang binnen onze gemeenschap. De voornoemde stichting acht het daarom gewenst en noodzakelijk om met het respect voor al die werknemers een soort eresaluut te geven in de vorm van een monument.

Nieuws

We hebben een atelier!

/
Kunstenaar Hans van Brunschot heeft in een naastgelegen pand…
,

We hebben 550 euro van de Sauwelaars gekregen!

/
Elk jaar doneren de sauwelaars een deel van de opbrengsten aan…
,

We hebben de 10.000 euro grens doorbroken!

/
We hebben de 10.000 euro grens doorbroken!

Bekijk de oudjaarsuitzending van MTV

/
https://www.youtube.com/watch?v=RXg6lzhPlII#t=722  
,

In Memoriam Hans Denissen

/
Na een kort ziekbed is onze voorzitter, Moergestelnaar Hans…

Onze crowdfundingsite is in aanbouw

/
De crowdfundingsite 'Voor de kunst' helpt ons mee om ons streefbedrag…

Er zijn dienaangaande gesprekken gevoerd met de lokale kunstenaar Hans van Brunschot en al spoedig heeft het contact ertoe geleid, dat de contouren van het kunstwerk gaandeweg op papier vorm hebben gekregen.

Contact met het gemeentebestuur om het monument te realiseren op het Sint Jansplein en wel op een zodanige plek, dat het ook op die plaats die uitstraling verdient te krijgen, zowel naar de bevolking als naar de passanten, heeft ertoe geleid, dat op de kop van het plein, op de hoek van de Raadhuisstraat, Rootven, Kerkstraat het monument gaat verrijzen.

Het wordt een manshoog beeld, in brons, op een sokkel met een zitgelegenheid rondom het monument. Tijdens de Oudejaarsuitzending van MTV is een eerste bericht de “wereld” ingestuurd. MTV heeft nu een filmpje gemaakt, waarin oud-werknemers een bloemlezing geven van hun ervaringen en – als een rode draad in hun bijdrage – iedereen juicht het idee van ganser harte toe. Het eerbetoon wordt gezien als een soort gerechtigheid voor al degenen die in deze tak van industrie een werkzaam aandeel hebben gehad en nóg hebben

Uw hulp is nodig

Het eerbetoon wordt gezien als een soort gerechtigheid voor al degenen die in deze tak van industrie een werkzaam aandeel hebben gehad en nóg hebben.

De publiciteit is er uiteraard op gericht om geld in te zamelen om het monument daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Mede door de spontane medewerking van MTV, moergestel Nieuws en diverse andere bronnen komt de berichtgeving daarover in de huiskamers. Ieder bedrag is welkom en uiteindelijk zal de stand van zaken op het bankrekeningnummer uiteindelijk hét moment moeten zijn, dat het groene licht gegeven kan worden.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Behoud Identiteit en Beheer Erfgoed Moergestel luidt:

NL21 RABO 0116 9956 45.

Contact

Heeft u een goed idee, voorstel of wilt u iets laten weten aan ons? Gebruik dan onderstaand contactformulier.

© Copyright - Erfgoed Moergestel